Zloženie výboru

Predseda

Chrobák Michal - Predseda DHZ Bc. Baláž Juraj - Podpredseda - Veliteľ
Čepela Ľudovít - Tajomník DHZ Baláž Vladimír - Strojník - Člen výboru
Domjen Vladimír - Referent pre mládež Bc. Vráblik Peter - Pokladník DHZ
Ing. Gašpar Michal - Člen výboru Slimák Miroslav - Mat.-tech. referent
Bugala Pavel - Člen výboru Kalamen Branislav - Člen výboru
 
Bajzík Peter - Člen výboru