Podporte nás - hľadáme sponzorov

Sme dobrovoľná organizácia a chceme v tom čo robíme sa naďalej zlepšovať, no na uskutočňovanie našich snov a vylepšní či už vybavenia alebo vozového parku sú potrebné financie. Preto aj takouto formou Vás budúcich sponzorov chceme osloviť a požiadať o dobrovoľné finančné príspevky. Vašou odmenou samozrejme bude pocit dobre urobenej práce a zviditeľnenie Vášho mena alebo názvu (firmy, spoločnosti) na našich akciách alebo oblečení, zároveň budete zviditeľnení na našej stránke v sekcii "Sponzori" a na našej "facebookovej" stránke.
 
Výška príspevku je ľubovoľná.
 

Číslo účtu: SK77 0900 0000 0050 5171 7004

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.

Do poznámky uveďte meno/názov firmy/ alebo názov projektu, na ktorý chcete prispieť.

 

Ďakujeme!

 

Dostupné projekty pre financovanie 2017-2022:

 

Projekt: TÉRÉN NIE JE PREKÁŽKOU 2016

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť presun jednotky a potrebnej techniky Dobrovoľného hasičského zboru. Košeca (ďalej len DHZ Košeca) v ťažko dostupnom teréne v katastri obce Košeca a ďalších priľahlých oblastiach vrátane celého okresu Ilava pri krízových situáciách, požiaroch a iných živelných pohromách.

 

Dotované projekty v roku 2017

Projekt: "Vybavenie a výstroj pre hasičskú jednotku".

Toto technické vybavenie je potrebné pri technických zásahoch v obci a jej okolí, na ktoré sme privolávaní, či už z operačného strediska HaZZ alebo priamo z obce.

Dotácia z Nadáacie EPH pre tento projekt v hodnote 4988,32 €

 

Dotované projekty v roku 2016

Zriadenie a vybavenie šatne na požiarnej zbrojnici

Vytvorenie novej šatne pre 16 členov DHZ Košeca v priestoroch bývalej "malej" garáži v prízemí budovy PZ a vybavenie šatne o podlahu, skrinky, náterové materiály a pod.
Projekt bol uskutočnený prostredníctvom 2% z daní od spoločnosti Continental Matador Truck Tires s.r.o a Continental Matador Rubber, s.r.o
 
 
 
 
 
.

 

Ceľkové znenie projektu pre sponzora je možné zaslať na požiadanie. Požiadavku píšte buď na email: dhzkoseca1888@gmail.com alebo telefonicky 0910 175 201.

Všetkým úprimne ďakujeme!

 

Podporte nás

Podporte nás bez toho aby vás to stálo čo i len 1 cent!

20.02.2017 14:58
Podporte naše občianske združenie DHZ Košeca pri nakupovaní cez internetové obchody, bez toho, aby vás to stálo čo i len 1 cent navyše. Ak nakupujete na internete a chcete nás pri tom zároveň podporovať, pridajte si do prehliadača tohto pomocníka: https://dobromat.sk/rozsirenie/pridat Pomocník...