Dobrovoľný hasičský zbor Košeca

 

je najstaršou organizáciou v obci. V rôznych podobách prekonal všetky štátne zriadenia od Rakúsko-Uhorska až dodnes. Ochrana pred prírodnými živlami bola totiž pre ľudstvo vždy potrebná. Hasičská organizácia bola i synonymom obetavosti, zanietenosti, vzťahu k obci i odvahy.

 

Bol založený 12. júna 1888. Prvým veliteľom bol Ján Poláček až do roku 1909.

 

Vybavenie vtedajšieho košeckého hasičského zboru nebolo najlepšie. Mali dvojkolesovú striekačku, ktorou šesť mužov ťahalo vodu zo studne alebo z potoka do kade a odtiaľ ju nosili vo vedrách ľudia rozostavení v reťazi k požiaru. Košecký hasiči nemali ani uniformy. To bola v roku 1889 jedna z príčin, prečo sa načas hasičský zbor rozpadol. Ešte v tom roku postavili drevenú búdu „strekáreň“ a hasiči dostali prvé uniformy.

 

V roku 1891 obec kúpila „ohňohasičský skrekač“ a voz na náradie. K tomu plátené vedrá a hadice. V roku 1911 kúpili síce modernejšiu, ale stále ručnú striekačku.

 

V roku 1927 mala organizácia 30 členov. Nový veliteľ zaviedol poriadok v evidencii, zvýšila sa disciplína, skvalitnili cvičenia. Koncom dvadsiatich rokov min. st. Dobrovoľný hasičský zbor v Košeci (DHZ) značne omladili o 18-25 ročných členov.

 

Keď si v roku 1968 košeckí hasiči pripomenuli 80. výročie vzniku, prijali aj nový názov, a to Dobrovoľný požiarny zbor (DPZ). V roku 1973 – po dvojročnej snahe bola do užívania odovzdaná nová požiarna zbrojnica.

V roku 1980 má organizácia 83 členov, z toho 13 žien. V roku 1991 znovu prijali pôvodný názov organizácie Dobrovoľný hasičský zbor.

 

K roku 2015 je v organizácii 42 členov. Predsedom DHZ je Bugala Pavel a veliteľom Baláž Juraj. Aktívnym úsilím sa pracuje na stabilnejšom zázemí hasičstva v obci. Od roku 2014 sme otvorili v spolupráci so ZŠ v Košeci krúžok „PLAMEŇ“ pre mladých hasičov. Za posledné roky pribudlo aj množstvo techniky a výzbroje pre DHZ. Taktiež sa usilujeme aj o dobudovanie prístavby zbrojnice.

 

 

erb DHZ Košeca