Mladí hasiči - PLAMEŇ

V roku 2014 sme spustili s pomocou základnej školy (ZŠ) v Košeci krúžok pre mladých a ešte mladších hasičou s názvom PLAMEŇ.

Stretávame sa v pondelok o 16:00 hod., buď v ZŠ, telocvični, hasičskej zbrojnici alebo na športovom areáli v Košeci. Prijímame chlapcov aj dievčatá vo veku od 7 do 14 rokov.

Viac info a letáčik:

Od septembra v škole s novým krúžkom

 

ROZPIS TRÉNINGOV V ROKU 2022:

Momentálne nie je plánovaný žiadny tréning.

 

Ako vyzerá štafeta a požiarny útok CTIF? Pozri si video: