Prehľad prác na novej prístavbe PZ

13.09.2016 17:58

Od dňa 5.9.2016 boli začaté práce na prístavbe požiarnej zbrojnice v košeci. 

Fotogaléria:

Prehľad prác na novej prístavbe PZ