Odpratávanie snehu zo strechy

04.01.2017 14:24

Dnes sme boli požiadaní o pomoc z obecného úradu kôli odpratávaniu snehu zo strechy telocvične v areáli ZŠ v Košeci.